Länkar

Välj vilken kategori av länkar du vill visa. Om det är något du inte hittar, prova att använda sökfunktionen.
FUB - Mall för överklagande FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) - Mall för överklagande av assistansärende
Funka Funkas affärsidé är att sälja konsulttjänster kring allt som har med tillgänglighet att göra och själva producera tillgänglighet på...
Funkaportalen - Överklaga beslut Mall för överklagan av biståndsbeslut.
HEA Medical AB Hjälpmedelsleverantör. Sortimentet består främst av bälten och selar, ramper, antihalkmaterial, rullstolstillbehör, armhjälpmedel,...
Hjälpmedelsteknik Sverige På Hjälpmedel.se hittar du ett brett sortiment noga utvalda hjälpmedel. Vi erbjuder praktiska lösningar på många av livets små och stora...
Hjälpredan Den lilla butiken med de stora möjligheterna. HjälpRedan är en butik som säljer och hyr ut hjälpmedel. Här hittar du stöd för både kropp...
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen...
Intressegruppen för Assistansberättigade IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994, samma år som den personliga assistansen kom...
IVO - Vad gör min LSS-handläggare? Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen
Juridisk assistans Vi är specialiserade på juridiken kring personlig assistans, assistansersättning samt övrig socialförsäkringsrätt och offentlig rätt, men...

Sidor