Välkommen till Funktionswebben

Funktionswebbens logotypFunktionswebben är en icke vinstdrivande organisation som skall tillhandahålla kunskap, information och erfarenheter om funktionsvarianser och delaktighet i samhället, oberoende diagnos eller funktionsvarians. 

Här hittar du kunskap, tips, idéer och andra resurser för dig som har ett funktionshinder eller har någon i din närhet med funktionshinder.

Du hittar också berättelser och erfarenheter från andra om hur det är att leva med ett funktionshinder.  

Om det är något du saknar kan du skicka ett mail till oss på funktionswebben, info@funktionswebben.se

Rätten till personlig assistans - en introduktion

För att ha rätt till personlig assistans så krävs att du har ett funktionshinder som uppfyller reglerna i någon av de tre så kallade personkretsarna eller grupperna. Personkretsarna finns definierade i LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och innehåller en beskrivning av olika kriterier som måste vara uppfyllda för att du skall kunna ansöka om personlig assistans enligt LSS.

Självbestämmande

De allra flesta människor i Sverige går upp på morgonen, klär på sig, äter frukost och borstar tänderna. Alla gör det troligtvis inte i den ordningen, men vi kan ändå utgå ifrån att det är många som gör det i precis den här ordningen och lika många som gör det i en helt annan ordning. Det är ju faktiskt helt upp till var och en att själv bestämma.

Gott Nytt 2020

Nu är snart 2019 till ända. Det har varit ett år fyllt med förhoppningar och besvikelser. Redan hösten 2018 klubbades Moderaternas och KDs gemensamma budget igenom. Där fanns pengar avsatta för att ändra lagen så att både sondmatning och andningshjälp återigen skall bli grundläggande behov och därmed assistansberättigande behov. Men under det gångna året har det inte hänt någonting i frågan. Vi har bara sett ett förslag om ändring i lagen från regeringen. Förslaget var så dåligt att det sågades av samtliga remissinstanser och hela funktionshindersrörelsen samma dag som det såg dagens ljus.

Svårt med assistansrekryteringen - trots hög arbetslöshet

Vi har för närvarande en arbetslöshet på ca 6,3 % i sverige. Trots detta så finns det många branscher där det saknas arbetskraft. Men hur är det möjligt att vi har en arbetslöshet på 6,3% och att det ändå saknas arbetskraft? Assistansyrket är i grund och botten ett serviceyrke med omsorgsinriktning där den personliga assistenten hjälper en annan människa med sådant som användaren hade kunnat göra själv om inte användaren hade haft sitt funktionshinder. I detta avseenede så är assistentyrket ett väldigt omväxlande och stimulerande yrke. Något som vem som helst skulle kunna klara av att utföra rent praktiskt. Det finns tre stora faktorer till varför det är så svårt att hitta arbetskraft till assistansbranschen trots en hög arbetslöshet. Den största anledningen är att lönen och kollektivavtalen jämfört med andra branscher är för dåliga för att locka arbetskraft tilll branschen.

Leva och fungera 2019

Då var årets upplaga av Leva & Fungera slut och självklart var vi på Funktionswebben där och kollade in läget. Leva & Fungera är Nordens största mässa för tillgänglighet och hjälpmedel. På mässan fanns som vanligt en stor mängd olika utställare av hjälpmedel och andra produkter som gör livet enklare att leva.

Överklaga ett beslut

Allt som oftast är inte handläggaren och den beslutande myndigheten överens om hjälpbehovets omfattning med den som söker bistånd i form av personlig assistans, ledsagning och annan hjälp. På senare år har det till och med verkat vara mer regel än undantag att man avslår hela eller delar av ansökan för att sedan låta förvaltningsrätten pröva beslutet. Om du får ett avslag eller delavslag (delavslag innebär att myndigheten har accepterat vissa delar av din ansökan och avslagit andra delar) på din ansökan går det att överklaga beslutet om bistånd.

#utförbarhet

Något som ofta glöms bort när man pratar om personlig assistans och assistansersättning är genomförbarheten. Biståndshandläggaren i hemkommunen eller handläggaren på Försäkringskassan beviljar ett antal timmar i bistånd. För all praktisk hjälp eller tillsyn kan man beviljas så kallad aktiv tid. Utöver detta kan man bli beviljad väntetid eller beredskap. (Se tabell nedan). Det som varken den kommunala biståndshandläggaren eller Försäkringskassan tar hänsyn till är huruvida beslutet som beviljats går att utföra rent praktiskt.

Diskriminerad och marginaliserad av Västtrafik – igen.

I går hade jag beställt en sjukresa med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänstresa) med rullstolsbuss för att komma till min läkare. En timma innan avgång ringer Västtrafik upp mig och undrar om jag verkligen måste åka eftersom just det fordonet jag skulle åka med hade gått sönder. Naturligtvis vill jag det, men kvinnan som ringer upp mig är påstridig och försöker övertala mig att avboka resan. Jag ger mig dock inte.

Bensinskatten höjs efter nyår

Efter nyår kommer skatten på bensin och diesel återigen att höjas. Grundtanken är väl i och för sig bra; att använda mindre fossila bränslen och minska miljöpåverkan. Men då elbilar och olika hybrider enligt mig fortfarande är i barnstadiet (och alldeles för dyra), så är det fortfarande bilar som primärt drivs på fossila bränslen som gäller även 2018. För oss som är rullstolsburna och väljer att ha egen bil så är det inte ovanligt med en bil som är anpassad. För detta krävs ofta ganska stora och tunga bilar för att få plats med rullstol, familj, hund,m.m.

Sidor