Regeringen fryser temporärt beslut om assistansersättning

Tidigare i veckan meddelade barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen tagit till sig av den massiva kritiken och temporärt fryser omprövningen av LSS beslut hos försäkringskassan. Vad detta egentligen får för konsekvenser kan nog ingen sia om, men det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning för assistansen. Egentligen hade regeringen inget val efter det larm som kom från försäkringskassan för några veckor sedan. Det stora problemet just nu är att regeringen egentligen vill och troligtvis kommer att fortsätta att vänta på vad den pågående LSS utredningen kommer fram till. Även moderaterna vill vänta på att utredningen blir klar. Övriga partier inklusive Sverigedemokraterna säger sig stå bakom en återgång till den ursprungliga intentionen bakom LSS. Anledningen till att de två största partierna i riksdagen slingrar sig i assistansfrågan beror dels på att man anser att assistansen kostar för mycket pengar och att kostnaden skenat de senaste åren. Vissa menar också att väldigt många fuskar och kräver mer eller mindre integritetskränkande kontroller. Det är sant att assistansen kostar pengar och att försäkringskassan hittat många fuskare det senaste. Men vad är egentligen alternativet? Konsekvenserna är oöverskådliga av den mycket hårdare bedömning och den mycket snävare tolkningngen av LSS som tillämpas främst av försäkringskassan, men även av många kommuner. Men att många blivit av med hela eller delar av sin assistans och att detta skapat mycket lidande bland både sjuka och anhöriga är ett faktum. Till sitt försvar hävdar både försäkringskassan, kommunala biståndshandläggare och politiker att man måste fatta rättsläkare beslut och att lagen tillämpas utifrån de prejudicerande fall som finns. Det finns tyvärr väldigt mycket tolkningsutrymme även när domstolarna sagt sitt. Det visar om inte annat försäkringskassans tolkning i den senaste raden av domar i högsta förvaltningsdomstolen avseende assistansen. Visst skall vi hålla oss till lagen och det är viktigt att fatta rättssäkra beslut. Men när man väljer att tolka lagen så som försäkringskassan och många kommuner gör trots att man vet att det drabbar tusentals individer och familjer på ett förfärligt sätt för att spara pengar så är det något som inte står rätt till. Det måste finnas en moralisk kompass. Allting är inte svart eller vitt. Det är då man måste kunna sätta ner foten och våga fråga sig om det verkligen skall vara så här. Framförallt behöver vi öppna och ärliga politiker som grundar sina beslut på fakta och vågar ställa grupper av människor mot varandra, men som också har en moralisk kompass och vågar tillämpa den. Det handlar till syvende och sist om prioriteringar. Just nu sticker de två största partierna huvudet i sanden och vågar inte ta ställning eller prioritera i LSS frågan. //Mikael