Bensinskatten höjs efter nyår

Efter nyår kommer skatten på bensin och diesel återigen att höjas. Grundtanken är väl i och för sig bra; att använda mindre fossila bränslen och minska miljöpåverkan. Men då elbilar och olika hybrider enligt mig fortfarande är i barnstadiet (och alldeles för dyra), så är det fortfarande bilar som primärt drivs på fossila bränslen som gäller även 2018. För oss som är rullstolsburna och väljer att ha egen bil så är det inte ovanligt med en bil som är anpassad. För detta krävs ofta ganska stora och tunga bilar för att få plats med rullstol, familj, hund,m.m. Stora bilar som väger mycket tenderar också till att dra mer bränsle än en mindre bil. I dagsläget finns det heller inga större bilar som går på el. Så även om tanken med höjd bränsleskatt någonstans i grundtanken skulle vara god så straffar det många av oss funktionshindrade med egen bil. Vi måste helt enkelt ha bilen för att våra liv skall fungera. Den som provat att åka färdtjänst till arbetet eller för att skjutsa barnen till en aktivitet eller för åka till läkaren och vara där i tid, vet vad jag pratar om. Samåkning, dålig planering, för korta planerade restider, m.m. gör att de flesta färdtjänstresor är försenade. Antalet gånger det inte kommer någon bil överhuvudtaget är också förvånansvärt många. Det innebär att det knappt är praktisk att använda färdtjänst för resor överhuvudtaget, inte på fritiden heller. Dyrare bränsle i kombination med minskat antal parkeringsplatser och städer där man ersätter bilvägar med cykelbanor gör att de av oss funktionshindrade som är beroende av bilen för att få våra liv att fungera och delta i samhället utsätts för ytterligare diskriminering. Indirekt blir samhället mer otillgängligt för oss samtidigt som kostnaderna för oss ökar på alla fronter. Och visst kan jag bli trött på många medmänniskor som inte är beroende av bilen på grund av funktionshinder. Många använder parkeringsplatserna avsedda för funktionshindrade för att de har bråttom. Många andra skjutsar sina barn till skolan och skall då helst parkera inne i klassrummet. Många tar bilen fast det egentligen gått fortare att åka buss eller cykla. Men jag anser inte att piskan är rätt redskap, framförallt inte skattepiskan. Vi bör istället uppmuntra de som kan cykla eller åka kollektivt på andra sätt eftersom det finns många av oss som helt enkelt inte kan ta oss fram annat än med bil men ändå blir straffade.