Göteborg - parkeringsmardröm för oss som är funktionshindrade

En ny trend i Göteborg och en del andra kommuner runt om i landet är att kraftigt begränsa tillgängligheten till parkeringsplatser för rörelsehindrade. På de flesta parkeringsplatser för rörelsehindrade i Göteborgs kommun hittar man dessutom nu för tiden en tillägsskylt med max tillåten parkeringstid på mellan 2 - 4 timmar. Antalet platser är också kraftigt underdimensionerade. Ett exempel är antalet platser längs med Valhallagatan (gatan förbi Valhallabadet och Scandinavium). Det finns totalt 9 stycken platser för rörelsehindrade, med en tidsbegränsning på fyra timmar som skall serva både Scandinavium, Valhallabadet, Wallenstamhallen och sporthallen. I Scandinavium går det in 12044 åskådare varav 32 platser är reserverade för rullstolar. Utöver detta så finns det emellertid ett antal parkeringsfickor med 10 minuters parkering där man får stå parkerad i 3 timmar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Skall man gå på en hockeymatch så är tre timmar i knappaste laget. Vill man dessutom äta något före eller efter matchen räcker varken tre eller fyra timmar till. Det finns många, många fler exempel på samma märkliga situation i Göteborgs stad. Det är konstigt att Göteborgs kommun skall bestämma hur länge vi med bil och parkeringstillstånd för rörelsehindrade skall få lov att gå och handla, gå på bio, träffa vänner, m.m. Det finns naturligtvis "vanliga" parkeringsplatser som också är tidsbegränsade, men generellt så är dessa tider både mer generösa och valmöjligheterna större. Personligen så hade jag kunnat tänka mig att betala även på parkeringsplatserna för rörelsehindrade om detta hade medfört att jag själv får välja hur länge jag skall parkera. Att någon annan skall bestämma detta för mig anser jag vara diskriminerande. Att det dessutom inte finns tillräckligt antal platser är också väldigt begränsande. Stockholm Stad är jämfört med Göteborg något av ett föredöme. Det finns gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade i de centrala delarna och de är sällan tidsbegränsade. Så till alla er politiker och tjänstemän som planerar gator och parkeringsplatser; det är dags att vakna nu. För många av oss rörelsehindrade så är bilen vår enda möjlighet att ta oss någonstans och då skall vi rimligtvis ha någonstans att parkera också. Se till att det byggs fler parkeringsplatser för rörelsehindrade och se till att vi själva får bestämma hur länge vi hill parkera.

Kommentarer