Genomförandeplan

Oavsett vem du har valt som utförare så är det obligatoriskt med en genomförandeplan. Om din utförare inte vill upprätta en genomförandeplan bör du anmäla detta till IVO. Genomförandeplanen är till för dig och är som ett kontrakt mellan dig och din utförare. En välskriven genomförandeplan är också värdefull när du behöver ta in ny personal eller om du behöver ta in en vikarie som aldrig varit hos dig innan. Genomförandeplanen bör dels innehålla information om dig själv, vad du tycker om eller inte tycker om, vad du värdesätter, m.m. Sedan bör den också innehålla en beskrivning av de olika moment du behöver ha hjälp med, vad du själv kan göra och vad du behöver dina assistenters hjälp med. Det är också bra att tala om vad du har för personligt mål med aktiviteten.

Exempel:

Aktivitet: Måltider
Beskrivning:
Jag äter och dricker för det mesta själv. Men ibland när jag är inne i ett skov behöverjag ha din hjälp.

Detta behöver jag hjälp med av mina assistenter:

  • Jag behöver alltid hjälp med att ta mat.
  • Jag behöver alltid hjälp med att skära min mat i bitar.
  • När jag är inne i ett skov behöver jag hjälp med att äta.

Detta kan jag göra själv:

  • För det mesta kan jag äta själv.
  • För det mesta kan jag dricka själv. Men du får gärna fråga mig om jag vill ha hjälp.

Min målsättning med den här aktiviteten är:
Jag vill bibehålla min förmåga att äta själv så länge som möjligt. Jag vill känna mig så självständig som möjligt genom att själv äta så ofta jag kan.

En välskriven genomförandeplan minskar risken för missförstånd. Har du svårt att kommunicera med omgivningen är en välskriven genomförandeplan oftast nyckeln till en bra assistans. Se till att du själv eller någon som känner dig väl är involverad i utformandet av genomförandeplanen.

Om det skulle uppstå förändringar i ditt hjälpbehov är genomförandeplanen ett bra verktyg för att förmedla dessa till dina assistenter. Se till att genomförandeplanen uppdateras regelbundet så minskar risken för missförstånd och utförandet blir mer som du vill ha det.