Gott Nytt 2020

Nu är snart 2019 till ända. Det har varit ett år fyllt med förhoppningar och besvikelser. Redan hösten 2018 klubbades Moderaternas och KDs gemensamma budget igenom. Där fanns pengar avsatta för att ändra lagen så att både sondmatning och andningshjälp återigen skall bli grundläggande behov och därmed assistansberättigande behov. Men under det gångna året har det inte hänt någonting i frågan. Vi har bara sett ett förslag om ändring i lagen från regeringen. Förslaget var så dåligt att det sågades av samtliga remissinstanser och hela funktionshindersrörelsen samma dag som det såg dagens ljus. Förslaget innehöll förvisso skrivelser om att både sondmatning och andningshjälp skall bli grundläggande behov, men man hade i den nya lagtexten också fört in ett förslag som om det blev verklighet innebära att flera tusen personer skulle blivit av med sin statliga assistans. Det man från regeringen vill föra in i lagtexten är innebörden av en av de prejudicerande domar i Förvaltningsrätten från 2009 som innebär att endast de mest kroppsnära behoven skall räknas som grundläggande och inte hela aktiviteten. Om lagförslaget skulle bli verklighet så skulle bara tiden för när användaren får hjälp att torka sig i rumpan bli grundläggande behov och inte hela insatsen. Det skulle innebära att tusentals idag assistansberättigade skulle bli av med större delen av den tid som räknas som grundläggande och därmed också sin statliga assistans. I sin helhet skulle regeringens lagförslag inte bara förändra livet för tusentals individer utan också mångdubbla kommunernas kostnader för funktionshindrade. Tilsammans måste vi därför se till att detta förslag aldrig blir verklighet. 

Under det gångna året så här även en utredning från försäkringskassan inkommit till regeringen där kassan vill ha större befogenheter att ompröva assistansbeslut och jaga fuskare. Givetvis skall vi bekämpa allt fusk i våra välfärdsystem, men förslaget som Försäkringskassan har lagt syftar i första hand inte till att varken höja kvaliten eller komma åt fuskare som kassans utredning vill ge sken av. Det kommer bara ytterligare att försvåra  för personer i behov av assistans och skynda på den redan hetsiga häxjakt som bedrivs för att dra ner på antalet timmar för de som redan har assistans.  Försäkringskassans roll är att bvilja och betala ut stödet till assistansberättigade. Att kontrollera och följa upp på utförande och kvalitet är redan IVOs roll och skall därmed inte utföras av Försäkringskassan. 

Jag hoppas att vi under 2020 kommer att få se positiva förändringar både när det gäller den personliga assistansen och sjukförsäkringen. Jag önskar innerligt att alla de som behöver hjälp med sondmatning och andning och som idag står utan assistans får upprättelse under 2020. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra. Hjälp mig att sprida ordet så vi blir fler som kämpar för de som står absolut längst bort ifrån samhället. Gott Nytt 2020. //Mikael Granberg