Välkommen till Funktionswebben

Funktionswebbens logotypFunktionswebben är en icke vinstdrivande organisation och skall tillhandahålla kunskap, information och erfarenheter om funktionsvarianser och delaktighet i samhället, oberoende diagnos eller funktionsvarians. 

Här hittar du kunskap, tips, idéer och andra resurser för dig som har ett funktionshinder eller har någon i din närhet med funktionshinder.

Du hittar också berättelser och erfarenheter från andra om hur det är att leva med ett funktionshinder.  

Om det är något du saknar kan du skicka ett mail till oss på funktionswebben, info@funktionswebben.se

 

Funktionswebben är ett levande projekt och målet med webbsidan (funktionswebben.se) och Facebook sidan (Funktionswebben) är att innehållet skall förändras och vara aktuellt utifrån omvärldens förändringar. Innehållet både här på webben och på Facebook är varierat, men grundidén är att Funktionswebben skall vara en resurs och kunskapsbank för alla med funktionshinder.
 
Jag som har skapat sidan och organisationen heter Mikael Granberg och jag skapade Funktionswebben för att jag saknade ett forum för att dela med mig av tankar och mina erfarenheter som fysiskt funktionshindrad i över trettio år. Jag har också erfarenhet som politiker och har efterhand kommit fram till att det saknas mycket kunskap i samhället om hur det är att vara funktionshindrad och hur det stöd fungerar som funktionshindrade är beroende av som t.ex. personlig assistans, hjälpmedel, färdtjänst med mera. Min förhoppning är att bland annat kunna bygga upp en kunskapsbank med lättförståelig information om t.ex. hur den personliga assistansen fungerar i verkligheten så att fler i samhället får större förståelse. Då blir det också lättare att påverka politiker och andra beslutsfattare. 
 
Ju fler vi är som delar med oss av våra erfarenheter desto mer engagerade blir samhället och desto större är möjlighterna för oss att påverka. I ren frustration efter att jag kände mig kränkt av Försökringskassan vid en ADL bedömning sommaren 2018 laddade jag upp en video på Facebook där jag blottade mig själv. Gensvaret blev helt galet. Videon har hittills visats mer än 2,6 miljoner gånger och både Göteborgsposten, Aftonbladet och Kronbladet hörde av sig och publicrade intevjuer med mig. Jag blev även intervjuvad av Norska TV2. Jag har hittills fått över 13000 kommentarer på Facebook och av dom så har i princip alla varit kärleksfulla och stöttande. Bara en handfull har varit negativa. Så om du känner att du själv har erfarenheter och upplevelser som du kanske tidigare inte vågat dela med dig av så är du välkommen att höra av dig till mig och hjälpa till att bygga upp Funktionswebben. Internet och sociala medier är rätt använt ett fantastiskt verktyg att sprida kunskap med.
 
Vill du läsa mer om mig, mitt funktionshinder och mina erfarenheter väljer du Om i menyn och klickar på Mikael Granberg